Khu nghỉ Dưỡng Pullman Phú Quốc - Khách sạn hạng sang - YOU'RE WELCOME

YOU'RE WELCOME

YOU’RE WELCOME
Từ 28/09/2023 đến 31/12/2023

Bạn đang tìm cách nâng cao trải nghiệm cho sự kiện của mình? Chương trình ALL Meeting Planner – ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết sẽ là tiền đề cho những cuộc họp và sự kiện chuyên nghiệp.

Với ALL Meeting Planner, bạn có thể tích Điểm Trạng thái và Điểm thưởng trong các sự kiện được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc. Tích điểm trên mọi khía cạnh của sự kiện: thuê địa điểm, phòng lưu trú và cả dịch vụ ẩm thực.*

Chỉ áp dụng trong một thời gian ngắn, tận hưởng Phần thưởng chào mừng trị giá 1.500 Điểm thưởng ngay khi kết thúc sự kiện đầu tiên (diễn ra trước 31/12/2023) với tư cách là thành viên ALL Meeting Planner.

THAM GIA ALL MEETING PLANNER TẠI ĐÂY VÀ NHẬN ĐẶC QUYỀN NGAY HÔM NAY!

Vui lòng làm theo những bước đơn giản sau:
1. Tham gia ALL Meeting Planner qua liên kết bên trên (bạn phải là thành viên ALL – Accor Live Limitless trước khi tham gia ALL Meeting Planner).
2. Tổ chức sự kiện và thanh toán trước 31/12/2023 (đừng quên cung cấp thông tin hội viên ALL Meeting Planner của bạn).
3. Điểm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản của bạn trong vòng một tháng sau khi hoàn tất thanh toán.

Tham gia ALL Meeting Planner ngay để tận hưởng ưu đãi đặc biệt này và hàng ngàng đặc quyền khác!

*Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của ALL Meeting Planner để biết thêm thông tin chi tiết.

Điều khoản & Điều kiện của Ưu đãi

1. The ALL – Accor Live Limitless General Conditions of Membership and the ALL Meeting Planner terms and conditions apply to the “Meeting Planner Welcome Bonus” offer, and only ALL Meeting Planner members are eligible to benefit from the offer. This offer is only for ALL members organizing eligible events.

2. To take advantage of this offer, ALL members must join ALL Meeting Planner through the dedicated offer subscription link then follow the instructions. The event must be held and fully paid between September 28, 2023 to December 31, 2023.

3. This offer entitles ALL MEETING PLANNER members, regardless of their membership status, to receive 1,500 Reward points when organizing and paying for an event at any hotel that has enrolled in ALL Meeting Planner. The Reward points and Status points accrued from the event are credited after the participating hotel receives payment in full. The 1,500 Reward points is a bonus that is in addition to what is already credited by the participating hotel for the eligible event in question. Bonus Reward points do not contribute to member Status.

4. This offer is valid for any event held and fully paid for by a ALL Meeting Planner member from September 28, 2023 to December 31, 2023, inclusive at one of the hotels enrolled to participate in ALL Meeting Planner. Full program terms and conditions are available here:  https://all.accor.com/loyalty-program/earn/meetingplanner/index.en.shtml

5. For the purposes of this offer, an event is any booking of a meeting room (with at least 8 attendees), food expenses connected to the booking, and/or group accommodation (of at least 8 rooms). Bookings made by a single member that include more than one (1) meeting room will count as just one (1) event.

6. The Member’s ALL MEETING PLANNER loyalty card number must be provided when booking the event.

7. The ALL Reward points will be credited to the member’s account within a month after the event has been paid for.

8. This offer is subject to availability and can be terminated at any time without warning. Terms and conditions of sale apply to the public booking rates specific to each hotel.

9. When contacting the ALL Customer Care team about this offer, please cite the following reference: 016386

1. Điều kiện chung của ALL – Accor Live Limitless đối với tư cách thành viên và các điều khoản và điều kiện của ALL Meet Planner áp dụng cho ưu đãi “You’re Welcome” và chỉ thành viên ALL MEETING PLANNER mới đủ điều kiện được hưởng lợi từ ưu đãi này. Ưu đãi này chỉ dành cho thành viên ALL MEETING PLANNER đủ điều kiện.

2. Để tận dụng ưu đãi này, thành viên ALL phải tham gia thành viên ALL MEETING PLANNER thông qua liên kết đăng ký ưu đãi dành riêng sau đó làm theo hướng dẫn. Sự kiện phải được tổ chức và thanh toán đầy đủ trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

3. Ưu đãi này cho phép thành viên ALL MEETING PLANNER, bất kể trạng thái thành viên của họ, nhận được 1.500 Điểm thưởng khi tổ chức và thanh toán cho sự kiện tại bất kỳ khách sạn nào đã đăng ký ALL MEETING PLANNER. Điểm thưởng và điểm Trạng thái tích lũy từ sự kiện sẽ được ghi có sau khi khách sạn tham gia nhận được khoản thanh toán đầy đủ. 1.500 Điểm thưởng là phần thưởng ngoài số tiền đã được khách sạn tham gia ghi có cho sự kiện đủ điều kiện được đề cập. Điểm thưởng Điểm thưởng không đóng góp vào Trạng thái thành viên.

4. Ưu đãi này có hiệu lực cho mọi sự kiện do thành viên ALL MEETING PLANNER tổ chức và thanh toán đầy đủ từ ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, bao gồm tại một trong những khách sạn đã đăng ký tham gia ALL Meet Planner. Các điều khoản và điều kiện đầy đủ của chương trình có sẵn tại đây:  https://all.accor.com/loyalty-program/earn/meetingplanner/index.en.shtml

5. Vì mục đích của ưu đãi này, sự kiện là bất kỳ việc đặt phòng họp nào (với ít nhất 8 người tham dự), chi phí ăn uống liên quan đến việc đặt chỗ và/hoặc chỗ ở theo nhóm (ít nhất 8 phòng). Các đặt chỗ được thực hiện bởi một thành viên bao gồm nhiều hơn một (1) phòng họp sẽ chỉ được tính là một (1) sự kiện.

6. Số thẻ khách hàng thân thiết ALL MEETING PLANNER của Thành viên phải được cung cấp khi đặt sự kiện.

7. Điểm thưởng ALL sẽ được ghi có vào tài khoản của thành viên trong vòng một tháng sau khi sự kiện được thanh toán.

8. Ưu đãi này tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Các điều khoản và điều kiện bán áp dụng cho giá đặt phòng công khai cụ thể cho từng khách sạn.

9. Khi liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng ALL về ưu đãi này, vui lòng trích dẫn thông tin tham khảo sau: 016386

  • youre-welcome